Tilgang til parterapi

Hvad handler parterapi om?
Parterapi handler om at få genskabt den gode kontakt, så begge parter føler sig set, hørt og mødt. I parterapi er det afgørende, at der skabes et trygt rum, hvor begge parter kan åbne sig og tale om det, der er svært. Ofte vil der være smertelige og sårede følelser, som kan være lidt vanskelige at få sat ord på. Derfor er det afgørende, at begge parter mødes med accept, forståelse og respekt. Parterapien bliver en tryg havn, hvor I kan få talt ud med hinanden. Det tager jeg hånd om.

Hvad er metoden?
Jeg anvender den såkaldte emotionsfokuserede terapi (EFT), som har særdeles veldokumenterede resultater og effekter. Nogle af undersøgelserne viser at 70-75% af de par, der modtagere EFT-parterapi får løst deres kriser, og op mod 90% oplever væsentlige forbedringer i parforholdet. 
I min tilgang til parterapi får man ikke øvelser eller opgaver med hjem. Til gengæld opfordrer jeg til, at der ikke går for lang tid mellem hver session, så man holder momentum og får skabt de ændringer, man ønsker sig.

Hvornår er det tid til at gå i parterapi?

Mange par er usikre på, om deres problemer er alvorlige nok til parterapi. Er vi ikke bare som alle andre par? Vi har det vel hverken værre eller bedre end andre? Sådanne spørgsmål kan rumstere. Hvis I har forsøgt at løse et tilbagevendende problem uden at lykkes med det og oplever en begyndende slitage i forholdet, er det tid til at søge hjælp. Jeg plejer at sige, at livet er for kort til at køre i rundkørsel. Det er nok værd at huske på, at kun hver tiende par søger hjælp inden en skilsmisse (Danmarks Statistik).

Hvad gør vi, hvis det kun er den ene part, som vil i parterapi?
Ofte er det mest den ene partner, som vil i terapi. Mit råd er at prøve parterapi af for at se, om det virker relevant for begge parter. Flere af dem, som måske tøver eller er fremmede over for terapi, siger til mig den første gang, at de er kommet i respekt for deres partner eller for deres partners skyld. Det er helt okay og et udmærket udgangspunkt. Min erfaring er, at der ikke går mange minutter før samtalen flyder på en naturlig måde og berører de punkter i parforholdet, som har brug for opmærksomhed.

Hvad gør vi, hvis vi bor langt væk fra Odense?
Bor man langt væk fra Odense er der mulighed for online parterapi. Undersøgelser peger på, at det kan være lige så effektivt som fysisk fremmøde. Læs mine råd til online terapi her.

Er parterapi en mulighed, hvis den ene taler om at skilles?
Der er par, hvor den ene allerede taler om at ville skilles. Man beskriver det som, at den ene læner sig ud af forholdet, mens den anden læner sig ind. Giver parterapi så mening? Ja, det mener jeg. Min opfordring er, at den som overvejer at skilles, lader være med at handle på det for en tid, mens terapien er i gang. På den måde får I en mulighed for “at vende hver en sten” og se, om der er en mulighed for at finde hinanden igen og få genoprettet den gode kontakt. Skulle det vise sig, at det er tid til at gå fra hinanden, vil terapien hjælpe med at få en større forståelse for, hvorfor det er tid til opbrud og med at få et bedre samarbejde efterfølgende om eventuelle børn i forholdet.

En parsamtale begynder i reglen med tre skridt:
Hvem er vi?

En parsamtale begynder med en præsentation, hvor I som par blive bedt om at fortælle om de mere faktuelle forhold i jeres fælles liv: Hvor gamle er I? Har I børn? Hvor længe har I kendt hinanden? Hvad beskæftiger I jer med? Det giver mig et billede af rammen omkring jeres liv.

Hvad skal vi tale om?

Næste skridt er, at I hver især giver et bud på, hvad I synes, der er vigtigt at få talt om. Her går der i reglen en samtale i gang, som går ud på at finde det tema/problem, I begge oplever som det vigtigste at begynde med. I er jo eksperterne på jeres liv. Dette tema bliver så styrende for samtalen – og gør jer trygge i, at samtalen ikke går i øst og vest.
Eksempler på temaer kan være:
Vi vil gerne arbejde med at have færre konflikter i vores parforhold
Vi vil blive bedre til at tale sammen
Vil vi gerne styrke vores samarbejde om børnene
Vi vil gerne have løst en konflikt, som bliver ved med at ødelægge vores hverdag
Vi vil gerne have gnisten tilbage i vores forhold

Et eksempel fra hverdagen

Som regel vil jeg bede jer om at komme med et eksempel fra jeres hverdag på det tema eller den problemstilling, I gerne vil have hjælp til. Det kan være et helt frisk eksempel eller en situation, hvor temaet udspillede sig meget tydeligt.
Herfra begynder en samtale, hvor jeg guider jer, og hvor I får hjælp til at bearbejde jeres tema/problem. Jeg støtter jer i at få talt sammen på en ny måde, så I ikke ryger ind ”rundkørslen” og gentager jeres mønstre. Hver især vil I blive mere tydelige og jeres intentioner vil komme mere klart frem. Det frigiver i reglen en større forståelse og imødekommenhed.
Rent fagligt kaldes dette den oplevelsesorienterede og emotionsfokuserede parterapi. Jeg trækker på tilknytningspsykologien, eksistentiel terapi samt sorg- og kriseterapi.

Afrunding

Parterapi afrundes med en opsamling, hvor vi sammen ser på den proces, I har haft sammen og opsummerer de fokuspunkter, som er vigtige for, at I kan leve i en udviklende relation.