Hvad kan par gøre efter utroskab?

Lyden af et hjerte, som går i tusinde stykker
Jeg vidste da godt, at vi havde haft en lidt svær tid. To børn koster kræfter og nattesøvn. Inderst inde er jeg ked af, at jeg jævnligt har afvist dine tilnærmelser til intimitet, og jeg ved godt, at det har gjort ondt på dig. Men jeg var så sikker på, at vi var de eneste to. At du var min og ingen andens. At du var min faste klippe, og at du havde min ryg. Nu er jeg slået i stykker og er frit svævende uden fast grund under mine fødder. Min krop dirrer, og det summer i mine arme og hænder. Tårerne løber løbsk ned ad mine kinder. Hvor er stopknappen, som kan få denne smerte til at gå væk? Du svigtede mig for en anden – og jeg ved ikke, om jeg nogensinde kan åbne mit hjerte igen.

Sådan kan smerten lyde efter utroskab.
Det er lyden af et hjerte, som går i tusinde stykker.

En sværm af spørgsmål
At blive svigtet af sin eneste ene går dybt. Rigtig dybt. 24% af danske mænd og 14% af danske kvinder er deres partner utro ifølge den store populationsundersøgelse, Sexus.
Svigtet og tillidsbruddet rammer et helt grundlæggende behov for at føle sig tryg hos den, vi elsker. Utroskab udløser nogle af de mest sårbare følelser i et menneskes liv – svigt, forladthed, jalousi, mindreværd, usikkerhed og utryghed.
En sværm af spørgsmål hjemsøger den svigtede: Kan jeg regne med dig? Kan jeg nogensinde stole på dig igen? Hvad betyder jeg for dig? Hvordan kunne du skjule så meget af dig for mig? Er jeg lige så god i sengen, som den, du bedrog mig med? Hvad fandt du der, som du ikke har her?

I et bombekrater uden redskaber
Utroskab er som en bombe, der eksploderer og efterlader et krater af sårede følelser. Ikke sjældent ender det med at skille par ad. Men faktum er, at de fleste par forbliver sammen efter utroskab, men ofte uden at få såret og tillidsbruddet helet. Man mangler simpelthen redskaberne til at hele så dybt et sår i relationen. Resultatet er, at man ender i en nedadgående spiral, som skaber mere og mere mistrivsel og en voksende ensomhed.
Samtidig skal par ofte leve med negative reaktioner fra venner og familie: Engang utro, altid utro – se at komme væk i en fart! Sådan kan de velmenende råd lyde fra omgivelserne. I dag kan det næsten være mere skamfuldt at blive sammen end at bryde op.   

Chokfasen
Chokfasen, umiddelbart efter at en affære er kommet for dagens lys, er præget af et virvar af følelser og en udpræget oplevelse af kaos. Mange fortæller om, at det føles som en ond drøm, uvirkeligt og angstprovokerende. Vrede, raseri, gråd, skyld og skam udløses hos parterne og skaber uendeligt sårbare og svære dage. Utroskab opleves ofte som et traume, der udløser stresshormoner, forhøjet alarmberedskab i nervesystemet, søvnmangel, tankemylder og udmattelse.
Nogle gange er der også en sær følelse af lettelse både hos den svigtede og svigtende, fordi en fornemmelse af at noget har været ”forkert”, får en forklaring, og fordi det for den svigtende kan føles befriende, at den pinefulde hemmelighed kommer for dagens lys.

Et tillidsbrud som ikke heles
Typisk vil der være anklager og vrede, som modsvares af undskyldninger, beklagelser, bagatelliseringer og forklaringer. På et tidspunkt stopper denne udveksling, og parterne bliver enige om at komme videre. Og så skulle alt jo for så vidt være godt igen. Men det er det langt fra. Oftest havner man i et vedligeholdende mønster, hvor tillidsbruddet ikke heles. Den svigtede oplever, at der kommer ekkoer fra traumet og tillidsbruddet, som udløser vrede, usikkerhed, utryghed og anklager. Den svigtende forsvarer sig og forklarer sig og bliver til sidst så ramt af skyld, skam og afmagt, at der bliver lukket af i vrede og tavshed. Begge parter lider i et mønster, som gentager sig om og om igen.

Aldrig mere – jeg har tabt!
Det fører til udmattelse, så man som par ender i et opgivende mønster. Den svigtede siger indeni: Aldrig igen! Jeg lukker ikke mit hjerte op mere. Og den svigtende siger: Jeg har tabt! Jeg får aldrig min partners tillid igen. I dette opgivende mønster kan par leve i årevis med savn, længsel og ensomhed.
Det er på høje tid at søge kvalificeret hjælp.

Kan man få det godt igen efter utroskab?
Esther Perel, som er psykoterapeut og i årevis har beskæftiget sig med utroskab siger:
”Jeg anbefaler en affære lige så meget som kræft. Men kræft-overlevere fortæller om, at sygdommen gav dem et nyt perspektiv på livet. På samme måde kan en affære betyde vækst og ny selvforståelse i et parforhold. Det gamle forhold er forbi – men et nyt kan begynde. Utroskab kan vendes til en mulighed, fordi en status quo i forholdet, som ikke fungerede for begge parter, ikke længere kan opretholdes. Frygten for at miste kan genantænde lyst og begær og bane vej for en ny virkelighed”.
Et velkendt princip i psykoterapien er at gøre snublesten til trædesten. Det kan lyde banalt og letkøbt. Erfaringen er, at livet og kærligheden tilbyder os denne mulighed, hvis vi vil gribe den: I snublede og faldt som par, men I kan rejse jer igen, vende opmærksomheden indad og se på, hvordan I ramte tillidsbruddet, hvordan I kan hele det og vokse sammen til en ny samhørighed.

Liderlighed eller fortvivlelse?

Utroskab kan have mange årsager. Teologen og psykoterapeuten, Bent Falk, siger: ”Folk er sjældent utro på grund af liderlighed men på grund af fortvivlelse”. Den internationalt anerkendte psykolog, Susan Johnson lægger sig i samme spor, når hun siger: ”Utroskab handler om at få dækket et tilknytningsbehov, som ikke tilfredsstilles i forholdet”. Utroskaben kan altså være et symptom på savn, længsel og ensomhed i parforholdet.

Utroskab kan altså være en reaktion på mangler i parforholdet men behøver ikke at være det”.

Utroskabens mange ansigter
Esther Perel peger på essensen af utroskab: ”I hjertet af utroskab vil du ofte finde en længsel efter en følelsesmæssig kontakt, nyhedens interesse, frihed, autonomi, seksuel intensitet, at genfinde tabte sider af os selv og et forsøg på at på at bringe vitalitet tilbage efter tab og tragedier. En driver i utroskab er kraften i det forbudte. Blot dette, at man ikke kan udleve tiltrækningen til en anden åbent, driver affæren fremad. Mange utro fortæller mig at de føler sig levende. Måske opleves utroskab i virkeligheden som modgiften mod selve døden”.
Utroskab kan altså være en reaktion på mangler i parforholdet men behøver ikke at være det. Esther Perels pointe er, at affæren også kan handle om selvrealisering, spænding, eksistentiel frygt og selvmedicinering oven på livskriser.
Samme Esther Perel peger også på ”den seksuelle alkymi” eller sammenbryg i utroskaben. Den klassiske affære er i dag suppleret med heftige forhold på sociale medier, hvor hemmelige skriverier om intimitet og seksuelle fantasier suppleret med deling af fotos og videoer har potentiale til at være mere inciterende og involverende end fysisk samvær. En anden komponent i den seksuelle alkymi kan også være online sex med en hemmelig elsker. Disse nyere forekomster af utroskab opleves erfaringsmæssigt som lige så store svigt som den typiske affære.
Utroskaben kan altså have mange årsager og ansigter.

Det er væsentligt, at begge parter bliver set, hørt og mødt i den pine, de har oplevet”.

Vejen til heling efter utroskab
Uanset utroskabens ansigt, er det vigtigt for et par, som vil videre sammen, at der søges kvalificeret hjælp. Det er første skridt på vej mod heling og forløsning af det tillidsbrud, som fastholder parret i smerte.
Det kan virke indlysende men faktum er, at det kan opleves svært at søge hjælp om noget, som er så privat og sårbart. Mange oplever det som en falliterklæring, at man ikke selv kan løse problemerne.
Helingen begynder med en forståelse for det mønster, der er opstået efter utroskaben. At få det foldet ud og få en smule overblik og forståelse for, hvorfor tiden efter tillidsbruddet har været så smertelig og drænende giver en lindring i sig selv. Det er væsentligt, at begge parter bliver set, hørt og mødt i den pine, de har oplevet.

Lad smerten få sprog
Gennem nænsom støtte og hjælp skal smerten hos den svigtede udtrykkes – denne gang ikke som anklager og vrede men som lidelse og længsel: Det gjorde så ondt, så ondt. Jeg lider ved tanken om det, som skete. Det kommer og går dag efter dag. Jeg har ikke kontrol over det. Det lever sit eget liv inde i mig. Pludselig som et lyn fra en klar himmel går min verden i stå igen, og jeg føler mig forrådt, svigtet og så lille og usikker. Min mave knuger sig sammen – og jeg har det vildt ubehageligt. Når vi elsker, tænker jeg på, om det mon var bedre med den anden….  

At mærke smerten som var det på egen krop
Den svigtende må lige så nænsomt hjælpes til at mærke smerten hos den svigtede. Måske vil forsvar og bagatellisering ligge lige for: Jeg har jo sagt undskyld! Hvornår er nok – nok? Hver dag slæbes jeg tilbage på pinebænken, selv om jeg gør mig umage for at være en god og ordentlig partner.
Disse følelser har også brug for at blive set og mødt og efterhånden bliver der rum og plads til at tage den svigtedes smerte ind og begynde at mærke den, som var det næsten på egen krop.

Dybtfølt fortrydelse
Nu skal den svigtende hjælpes til at udtrykke sin dybfølte fortrydelse over den smerte, der påført den svigtede. Det kan eksempelvis lyde sådan her: Jeg er så ked af, at jeg har påført dig denne smerte. Jeg er ulykkelig over, at du lider så meget. Jeg fortryder inderligt, at jeg svigtede dig og ikke passede ordentligt på dig og på os. Havde jeg vidst dengang, hvad jeg ved i dag, ville jeg aldrig, aldrig have været sammen med en anden. Det var dumhed og umodenhed.

Ny forståelse for hændelsen
I takt med at den svigtende åbner op og deler, hvad der skete og hvorfor begynder hændelsen at få forståelse, og den svigtende bliver dermed mere tryg og forudsigelig for den svigtede. Det åbner op for heling af tillidsbruddet og ny tillid. Parret er på vej en ny samhørighed.

Nye opgaver til begge parter
Den svigtende må sætte vagt omkring forholdet for en tid – trække trygge grænser og vogte dem og dermed lette sin partner for besættelsen og frygten for, at affæren bare bliver glemt. Det vil hjælpe med at genopbygge tillid. Var affæren eksempelvis med en kollega kan et jobskifte være nødvendigt.
Den svigtede må begynde at gøre ting, som skaber en følelse selvværd – at omgive sig med venner, kærlighed og aktiviteter, som bringer glæde, mening og identitet tilbage.
Frem for alt må den svigtede modstå trangen til at få detaljer om affæren – detaljer som blot vil skabe mere smerte og stjæle nattesøvnen.

En ny fortælling
Den nye samhørighed skaber klangbund for en ny fortælling om hændelsen. Fra at være en ødelæggende bombe som sønderrev en relation, kan hændelsen blive en fortælling om, at man gennem svigt og smerte fandt hinanden igen i en ny og dybere samhørighed. Snublesten blev til trædesten. Fra skam og skyld over hændelsen kan man som par løfte hovedet i stolthed og taknemmelighed over, at den fælles kærlighed fandt en vej til dybere kontakt og ny tillid.

Læs mere:
Et par veje til mere selvværd
Kærlighedskurven – sådan rammer par ofte bunden og finder vejen op igen
Bestilling af terapi