Kender du til frygten for at blive forladt?

Kender du nogle disse træk?
  • Stærk angst for at blive forladt
  • Stort behov for bekræftelse – så stort at du går på kompromis med dig selv og kan ende med at overpræstere i arbejdslivet
  • Overudviklet ansvarsfølelse
  • Skyldfølelse, når du står ved dig selv og dine egne behov
  • Stærk vrede, raseri, når du bliver afvist – efterfulgt af skam over din reaktion
  • Tilbøjelighed til at ”elske” mennesker, som skal reddes – så du har kontrol og ikke behøver at se på egne problemer
  • Dømmer dig selv uden nåde – svingende eller lavt selvværd
  • Bliver hårdt ramt af kritik
  • Vil gøre hvad som helst for at holde fast i et forhold for at undgå forladthedsfølelsen
  • Forlader andre for at undgå at blive forladt

Hvis du genkender nogle af disse træk, er der er en ret stor sandsynlighed for, at du har oplevet svigt og følelsesmæssig forladthed i din opvækst. Det er smerteligt at leve med som voksen og skaber noget nær kaos i nære relationer.

Frygt for at blive forladt skaber en usikker tilknytning. Hvad kendetegner frygt for forladthed, og hvad hjælper?
Frygt for at blive forladt skaber en usikker tilknytning. Hvad kendetegner frygt for forladthed, og hvad hjælper?
Hvad er voksen-barn-reaktioner?

Forladtheds-problematikker skaber en usikker tilknytning. Det kan bl.a. medføre det, nogle kalder ”voksen-barn-reaktioner”. Det vil sige, at man i mødet med voksenlivets krav regredierer og reagerer som et barn. Raseri kan være en sådan reaktion.
En typisk fortælling baseret på oplevelser i min praksis i Odense kunne lyde sådan her:
Hun er veluddannet og dannet. Empatisk og tillidsvækkende. Men hun er knust over sine raserianfald derhjemme i parforholdet og familien. En lille uenighed kan på et splitsekund udvikle sig til et skænderi, som udløser et raserianfald. Ting kan flyve gennem luften. Døre bliver smækket. Der bliver råbt højt. Drama! Og bagefter er skammen ulidelig. Den pinefulde stilhed og hendes elskedes smerte er næsten ikke til at bære.
Gennem nænsom samtale kommer vi ind til kernen: Frygt for forladthed og afvisning.

Kompetent hjælp

Jeg har som terapeut arbejdet i flere år med denne problemstilling og tilbyder kompetent hjælp.
Helbredelsen begynder med større selvaccept, med ikke længere at vente på at andre definerer eller anerkender dig og med at lytte til de vink og signaler, som kommer helt indefra. I en vis forstand handler det om at tage sig kærligt af ”dit indre barn”, som lider. En del af helbredelsen handler også om at lære at være i verden med en passende styrke uden overpræstation og umenneskelige krav til sig selv.