Hvordan begynder helbredelsen af forladthed i opvæksten?

Smerten efter svigt og forladthed i opvæksten skaber ofte kaos i familie og nære relationer i voksenlivet. Også i arbejdslivet kan der komme uhensigtsmæssige reaktioner, som kan gøre samarbejdet med kolleger og overordnede vanskeligt.
Det er helt afgørende at finde helbredelse for den familiedysfunktion, som man er rundet af, hvis livet skal folde sig ud på en tryg og livsbekræftende måde både for en selv men også for ens nærmeste. Kun ved at træde ud af barndommens skygge og stoppe med at leve efter en usund familiedrejebog kan et liv i frihed begynde.

Bryd isolationen

Første skridt mod helbredelsen er at bryde isolationen.
Vejen til helbredelse går gennem at søge hjælp. Ingen kan som overlever komme sig alene oven på en destruktiv opvækst. Isolationen er både et fængsel og et fristed.  Derfor er det lettere sagt end gjort at bryde ud af isolationen – men det er helt, helt nødvendigt. Det, vi kan dele, kan vi hele. Mange slæber sig ind i voksenlivet bag en facade af styrke. De overlever voksenlivet – men de nyder det ikke. Bryd facaden og bryd isolationen. Det er på tide, at du begynder at nyde livet i stedet for blot at overleve!

Forladthed i barndommen kan gøre voksenlivet uhåndterligt. Men der er en vej til helbredelse og frihed. Fra overlevelse til nydelse og frihed.
Forladthed i barndommen kan gøre voksenlivet uhåndterligt. Men der er en vej til helbredelse og frihed. Fra overlevelse til nydelse og frihed.

Se den smertelige virkelighed i øjnene

Accept er næste skridt mod heling – accept af familiedysfunktionen og de skadelige virkninger den har haft. Accept skal ikke forstås som en godkendelse eller godtagelse men som en konstatering og en erkendelse af at være vokset op i en familie med usunde, syge og skadelige adfærdsmønstre.
Accept er at se en smertelig virkelighed i øjnene og stoppe med at bagatellisere, bortforklare, intellektualisere og benægte forældres svigt. Det er at fortælle din sandhed – og vide med dig selv, at det ikke er et forræderi mod dine forældre men et opgør med usundheden og svigtet i din opvækst.

Lyt til dit sande jeg

Helbredelsen fortsætter med større selvaccept – med ikke længere at vente på at andre definerer eller anerkender dig. Det er at åbne sig for din indre stemme og lytte til dine følelser, som er vink og signaler, der fortæller dig, hvad du har brug for. Her får du kontakt til din længsel og din lyst. Nogle kalder det vores uspolerede selv, en sund og hel kerne, din eksistens. Selv om du kan være i tvivl om, hvem du er, og hvad du ønsker dig af livet, så lever ”dit sande jeg” eller din oprindelighed bag alle forsvar og smerten i dit liv.  

Tag dig kærligt af dit indre barn

I en vis forstand handler det om at tage sig kærligt af ”dit indre barn”, som lider. Benævnelsen ”indre barn” skal forstås symbolsk – det er en forsømt side af dig selv, en fraspaltet del af dig selv, som længes efter at blive set, holdt af og mødt med nænsomhed, omsorg og humor. Det er at blive gode venner med sin egen inderside. Hør gerne Tina Dickows smukke sang om, hvordan hun møder sit indre barn i sangen: The woman downstairs
Denne proces vil ofte behøve hjælp fra en erfaren terapeut, hvor du mærker og rummer sårbare følelser fra hændelser i din dysfunktionelle barndom:

  • Hjælp til at gå tilbage til vigtige hændelser med svigt og forladthed i opvæksten, og se det barn, som lider
  • Genkald smerten og sårbarheden, som hændelsen udløste
  • Lad den voksne version af dig tage kontakt til dit indre barn, som lider med trøst, omsorg, beskyttelse og anerkendelse i den konkrete hændelse fra opvæksten.
  • Lad dit indre barn mærke og respondere på omsorgen.

Hermed ændres den følte oplevelse af genkaldelsen af hændelsen, så ”det sårbare sted” ikke aktiveres på samme måde længere i voksenlivet. Der er sket en emotionel korrektiv erfaring. Dette kaldes kongevejen til forandring.

Det indre barn og parforhold

Hvis man er i et parforhold, er det også vigtigt, at lade sin partner få kendskab og adgang til det indre barn, til den sårbarhed, der bæres på. Dels bliver man mere forståelig og tryg for sin partner, dels vil ens partner ofte møde det indre barn og sårbarheden med ømhed og varme. Heri ligger en livgivende mulighed for heling.

Voksen-barn-reaktioner

Dit indre barn i en voksen krop – det man også kan kalde et voksent barn – kan gøre livet svært. I mødet med voksenlivets krav vil man regrediere eller vende tilbage til et tidligere, mindre udviklet stadium i den psykologiske udvikling. Har man eksempelvis haft en dominerende mor, som mødte en med krav, vrede og aggression, kan man som voksen opleve, at man i mødet med ”stærke” kvinder pludselig oplever en angst, usikkerhed og trang til at behage. Man føler sig på glat is. Som et barn i en voksen krop med umodne reaktioner. Dette kalder man også voksen-barn-reaktioner. Derfor er det så vigtigt at få kontakt til dette indre barn og få skabt de emotionelt korrektive erfaringer som nævnt oven for.  

Nyd livet

En del af helbredelsen handler også om at lære at være i verden med en passende styrke uden overpræstation og umenneskelige krav til sig selv. Sænk skuldrene og begynd at nyde livet. Drik dybt af livets bæger. Træk vejet dybt. Se op mod himlen og glæd dig over dens uendelige blå. Luk sanserne op: Smag, se, hør, mærk og duft! Tag for dig af livets bord. Spis og drik. Omgiv dig med mennesker, som respekterer dig og behandler dig godt. Glæd dig og vær fri. Tal nænsomt og kærligt til dig selv – og smil lidt af din indre kritiker, som bla, bla, bla… Pluk de smukke blomster på din vej og mærk begejstringen, livsspjæt og forår i dit sind. Gletsjeren er sat i gang. Isen smelter, og du er på vej ud i livet og kærligheden. Tillykke….

Læs også:
Kender du frygten for at blive forladt?
Forladthedens problem